Redaktor: Toktieva Ty'rankyz Israilovna

Peremennyi sostav redaktsionnoi kollegii dosty'pna na portale: http://tarim.kz

Sostav avtorov obrazovatelnyh statei, korrespondentov, jy'rnalistov formiry'etsia avtomatiсheskii v dinamiсheskom poriadke pri otkrytii liсhnogo kabineta na informatsionnom resy'rse http://tarym.kz

Poriadok pooshreniia i nagrajdeniia avtorov obrazovatelnyh statei, korrespondentov i koordinatorov